RevNet - ett nätverk av svenska revisionsbyråer

Sverigekarta Norrköping Växjö Kristianstad Malmö
tomNätverkets syfte:
radutnyttja varandras kompetens
radutbyta erfarenheter
radförmedla tjänster
radutveckla revisionsprodukter
radsamverka vid större uppdrag
radsamarbeta vid marknadsföring
radutveckla former för kvalitetskontroll
radintern och extern utbildning
 

Senast uppdaterad: 30 juli 2018

Copyright © 2000-2018 RevNet

Konstruerad av:
Construo AB